Najčešće postavljana pitanja i odgovori

BusinessWise

Enterprise Resource Planning

BusinessWise Lite

ERP softver namenjen manjim korisnicima

BusinessWise Finex

Finex je softverski paket za finansijsko knjigovodstvo sa bilansima

BusinessWise Magic

Magic je programski paket namenjen za robno-materijalno knjigovodstvo sa fakturisanjem

BusinessWise Trade

Trade je programski paket za knjigovodstvo maloprodaje

BusinessWise FinOp

FinOp je programski paket za finansijsku operativu

BusinessWise Kamate

Kamate je programski paket za obračun kamate

BusinessWise Wizard

Paket za automatsko knjiženje svih knjigovodstvenih promena u glavnu knjigu

BusinessWise Komuna

Komuna je programski paket za obračun i naplatu komunalnih usluga i građevisnkog zemljišta

BusinessWise CourtFlow

BusinessWise CourtFlow je programski paket za generisanje i praćenje utuženja

BusinessWise Safe

Rad sa fiskalnim štampačem Galeb FP-550 u prometu robe na malo

BusinessWise Commerce

Programski paket namenjen komercijali, službi nabavke i prodaje