Najnovije vesti

Budite u toku! • BusinessWare 7
  Nakon četiri godine rada na BusinessWare 6 paralelno se radilo i na novoj verziji BusinessWare, koja treba da se pojavi sa oznakom 7. Mnoge izmene, koje su planire u „sedmici“ …
  Čitaj još


 • 25 godina rada
  Pre 25. godina osnovana je poslovna agencija „Micro Business“ za poslove knjigovodstva i izrade softvera za poslovne potrebe. Godinu dana kasnije agencija je prerasla u preduzeće i do danas nije …
  Čitaj još


 • BusinessWare administrator
  BusinessWare je ERP softver čija primena u preduzećima može povećati profit preduzeća i smanjiti troškove. Naravno da je, kao i kod svakog ERP softvera, najbitniji momenat potpune primene softvera i …
  Čitaj još


 • Novi BusinessWare OSA
  BusinessWare OSA je programski paket za rad sa osnovnim sredstvima i osnovnim stadom. Rad na ovom projektu započet je još u verziji BusinessWare 4, u takozvanom DOS okruženju, a konačni …
  Čitaj još


 • Promena kontnog okvira
  U Službenom glasniku 62/13 donešen je pravilnik o novom kontnom okviru, a kasnije Službenim glasnikom 95/14 je isti dodatno izmenjen i dopunjen. U skladu s pravilnicima potrebno je izvršiti promenu kontnog …
  Čitaj još


 • Nove mogućnosti u BusinessWare6
  Nakon pojave BusinessWare Safe u novom izdanju, pojavila se potreba za generalnim sređivanjem baze artikala, radi dodavanja novih mogućnosti. Prvenstveno se pojavila potreba za posebnim šifriranjem artikala koji se mere …
  Čitaj još

Kontaktirajte nas