Ko je na mreži: 14 gostiju i nema prijavljenih članova


openSUSE Linux

 

.

Nove stope posebnog saveznog poreza na promet 1. avgusta 2000. godine

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Savezna Skupština donela je dana 25. jula 2000. godine Zakon o izmeni Zakona o dopunskom finansiranju odbrane zemlje. 
Izmena Zakona objavljena je u "Službenom listu SRJ", broj 33/2000, a PRIMENJUJE SE OD 1. AVGUSTA 2000. godine. 

Izmenom Zakona povećane su stope posebnog saveznog poreza na promet, i to: 

stopa 4% povećana je na 5%, 
stopa 2% povećana je na 3%, 
stopa 0,6% povećana je na 1%. 

Nove zbirne stope poreza na promet (propisane i preračunate) kao i pregled stopa po proizvodima koje se primenjuju od 1. avgusta 2000. godine su: 

PROIZVODI: 
- opšta stopa 28% (20+3+5) 
- niža stopa 15% (9+3+3) 
- veštačka bezalkoholna pića 17% (9+3+5) 
- povlašćena stopa 18% (10+3+5) 
- pelene iz uvoza 17% (9+3+5) 
- dnevna i povremena štampa, knjige, brošure i časopisi 9% (3+3+3) 
- oprema i poljoprivredna mehanizacija 1% 

USLUGE: 
- usluge 12% (9+3) 

Zbog povećanja stopa posebnog saveznog poreza, neophodno je izvršiti: 

1.POPIS ZATEČENIH ZALIHA na dan primene Zakona, tj. 1.08.2000. godine i da se u prodajne cene zatečenih zaliha ukalkuliše poseban savezni porez po novim stopama; 
2.USKLAĐIVANJE PORESKE EVIDENCIJE koje vode u smislu odredbe člana 64. stav 1. Zakona. (“Poreski obveznik – pravno lice dužan je da u svom knjgovodstvu obezbedi podatke o poreskim osnovicama po poreskim stopama na osnovu kojih se utvrđuje i plaća akciza, odnosno akontacija poreza na promet i sastavlja obračun akcize, odnosno akontacije poreza na promet”) 

Poreski obveznici (sva trgovinska, ugostiteljska i druga preduzeća i radnje koje vrše promet preko prodavnica na malo) dužna su da izvrše popis i da u zatečene zalihe ukalkulišu posban savezni porez.
Preračun zaliha, tj. cena sa stare na nove možete vršiti koeficijentom koji se dobija po obrascu: 
100 + nova stopa / 100 + stara stopa, tj. 
1) za opštu stopu 1,007874 
2) za nižu stopu 1,0087719 
3) veštačka bezalkoholna pića 1,0086206 
4) Odeća, obuća i ostali artikli iz povlašćene stope 1,008547 
5) Pelene iz uvoza 1,0086206 
6) Dnevna i povremena štampa, knjige, časopisi i brošure 1,0092593 

Dati koeficijent se množi sa postojećom prodajnom cenom i dobija se nova prodajna cena.  Izuzetno kod alkohola i piva pre primene navedenih koeficijenata treba od maloprodajne cene oduzeti taksu, zatim pomnožiti koeficijentom i potom ponovo dodati taksu, jer je taksa oblik posebne naknade koji ne ulazi u osnovicu za porez. 

Kod duvanskih prerađevina kada su u pitanju uvozne cigarete, ukoliko na njih nije prilikom uvoza plaćen celokupan porez, treba postupiti na isti način kao i kod alkohola i piva, dok kod domaćih cigareta treba, po našem mišljenju, samo izvršiti preračun poreza po stopama bez promene maloprodajne cene, obzirom da su maloprodajne cene već utvrđene od strane države. Isti je postupak i sa dervatima nafte, obzirom da njihovu cenu utvrđuje Vlada Republike Srbije. 

Poreski obveznik je dužan da uvek prilikom promene poreza izvrši ukalkulisavanje poreza po novim stopama. Da li će to učiniti povećanjem cene ili će zadržati postojeću cenu, a iznos poreza knjižiti na teret razlike u ceni zavisi od poslovne politike svakog obveznika. 

Obaveza popisa i ukalkulisavanja novog poreza je kod svih poreskih obveznika bez obzira na to kolji način plaćanja akontacije poreza su izabrali. 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.