We have 7 guests and no members online


openSUSE Linux

 

.

Izmene o načinu obračuna poreza na prihode

User Rating:  / 0
PoorBest 

Zbog povećanja stopa za dopunsko finansiranje odbrane zemlje sa 2% na 3% (Zakon o izmeni Zakona o dopunskom finansiranju odbrane zemlje – "Sl. list SRJ", br. 33/2000) menjaju se obrasci za preračun sa neto na bruto kao i preračunate stope poreza i to kod:

Prihoda od izdavanja u zakup nepokretnosti
Prihoda od izdavanja u zakup pokretne imovine
Prihoda po osnovu ugovora o delu.

Na osnovu važećih propisa od 1. avgusta 2000. godine, na navedene prihode plaća se:

- porez na promet usluga: 9%
- posebna taksa za obveznike sa područja grada Beograda: 3%
- poseban savezni porez na promet usluga: 3%
- porez na prihode od davanja u zakup pokretne imovine, nepokretnosti i ugovora o delu: 20%

Porez na promet usluga, posebna taksa za grad Beograd i posebni savezni porez, plaćaju se na iznos bruto prihoda, a porez na prihode na neto prihod.
Ukoliko se porez na promet usluga ne zaračunava posebno, već je sadržan u vrednosti usluga, odnosno zakupnine, obračunava se i plaća po preračunatoj stopi.
Preračun sa neto na bruto za prihode od davanja u zakup nepokretnosti, pokretne imovine i ugovora o delu, vrši se po koeficijentu, koji od 1. avgusta 2000. godine iznosi:
ZA PRIHODE OSTVARENE NA OSTALOM PODRUČJU REPUBLIKE OSIM GRADA BEOGRADA : 1,28735632

PRIMER OBRAČUNA KIRIJE I ZAKUPNINE NA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI

MESEC JANUAR-JUN 2000

1 neto iznos
1000,00
   
2 koeficijent za preračun na bruto
1,2873563
   
3 bruto zakup-nina (1*2)
1287,36
   
4 porez na usluge 9% na rbr 3
103,45
8,0357142

840-28101

5 porez na usluge 3% na rbr 3
34,48
2,6785714

40818-840-928-28512

6 bruto naknada bez poreza (3-4)
1149,43
   
7 normirani troškovi 35% na rbr 5
402,30
   
8 osnovica za porez  5 - 6
747,13
   
9 porez na dohodak 20% na rbr 7
149,43
 

840-25045

10 neto za isplatu 3 - (4+8)
1000,00
   

popunjava se obrazac OPJ4

PRIMER OBRAČUNA KIRIJE I ZAKUPNINE NA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI

1 neto iznos
1000,00
   
2 koeficijent za preračun na bruto
1,28735632
   
3 bruto zakupnina (1*2)
1287,36
   
4 porez na usluge( 9% na rbr 3)
103,45
8,0357142 840-28101
4 porez na usluge( 3% na rbr 3)
34,48
2,6785714 40818-840-928-28512
5 bruto naknada bez poreza (3-4)
1149,43
   
6 normirani troškovi (35% na rbr 5)
402,30
   
7 osnovica za porez ( 5 - 6 )
747,13
   
8 porez na dohodak(20% na rbr 7)
149,43
  840-25087
9 neto za isplatu / 3 - (4+8) /
1000,00
   

popunjava se obrazac OPJ4, redni broj 1 do 10 i dostavlja ZOP-u
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates  Valid XHTML and CSS.