BusinessWise

Profil: Daniela Cekić (daniela)
Stvarno ime Daniela Cekić
Jabber adresa
Opšta grupa Reporters
Projektna grupa Ništa
Zadatak otvoren 3
Dodeljen 0
Komentari 0
Registrovan od 04.02.2013

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka