BusinessWise

Profil: Dragan Ivković (dragan)
Stvarno ime Dragan Ivković
Jabber adresa
Opšta grupa Reporters
Projektna grupa Project Managers
Zadatak otvoren 51
Dodeljen 0
Komentari 27

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka