BusinessWise

Profil: Nikola Kurtic (nikola)
Stvarno ime Nikola Kurtic
Jabber adresa
Opšta grupa Developers
Projektna grupa Programeri
Zadatak otvoren 0
Dodeljen 14
Komentari 6

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka