BusinessWise

Profil: Bili Vučković (bili)
Stvarno ime Bili Vučković
Jabber adresa bili
Opšta grupa Developers
Projektna grupa Programeri
Zadatak otvoren 0
Dodeljen 42
Komentari 8

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka