BusinessWise sistem praćenja greški: Mon, 13 Feb 2023 22:53:17 +0000 BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently closed tasks http://www.micro.co.rs/flyspray/ FS#120: Izveštaj o napisanim komentarima za navedeni datumski period Zoran Marjanović Fri, 14 Oct 2022 12:49:12 +0000 Izraditi izveštaj o napisanim komentarima za navedeni vremenski period po:

  1. Kategorijama komunalnih korisnika;
  2. Za opseg komunalnh adresa ili za opseg poslovnih partnera;
  3. Za navedenu komunalnu uslugu:
  4. Za komentare napisane samo od strane navedenog operatera;
  5. Samo za komentare koji imaju priključene datoteke.
]]>
http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=120 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=120
FS#119: Izveštaj o promenama u komunalnim matičnim podacima za navedeni period Zoran Marjanović Fri, 14 Oct 2022 12:39:49 +0000 Izraditi izveštaj o promenama matičnih podataka u BusinessWise Komuna sa mogućnošću određivanja:

  1. Kategorije komunalnih korisnika;
  2. Zadavanja opsega komunalnih adresa;
  3. Za određenu vrstu usluge i podusluge
  4. Za određeni status plaćanja usluge
]]>
http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=119 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=119
FS#116: Dodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne usluge/Maticni podaci) Slavoljub Vušković Fri, 15 Nov 2019 11:47:17 +0000 U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

]]>
http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116
FS#113: izvoz ppppd prijave Maja Radenković Thu, 25 Oct 2018 08:44:58 +0000 Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana. 

 

]]>
http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113
FS#97: ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA Dragan Ivković Wed, 02 Nov 2016 22:01:57 +0000
Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.]]>
http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97
FS#83: a Lela Ivanovic Tue, 06 Jan 2015 12:43:09 +0000 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 FS#88: WorkFlow - Br.naloga Goran Paunović Thu, 19 Feb 2015 07:46:29 +0000 Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x).]]> http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 FS#69: MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE Dragan Ivković Tue, 18 Nov 2014 08:56:35 +0000
KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE:

klasa: Preskladistenje
DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr=''
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
]]>
http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69
FS#82: BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI Dragan Ivković Mon, 05 Jan 2015 18:17:39 +0000 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 FS#71: BUSINESSWARE - MALOPRODAJA Dragan Ivković Fri, 28 Nov 2014 13:20:46 +0000 ]]> http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71 http://www.micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71