BusinessWise sistem praćenja greški: BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently edited tasks http://www.micro.co.rs/flyspray/ 2023-02-13T22:55:21Z FS#121: Dodati mogućnost unosa broja raspisanog tendera kod knjiženja promena u nalogu glavne knjige 2023-02-13T22:55:21Z 2022-10-14T12:53:27Z

Dodati mogućnost unosa raspisanog tendera kod knjiženja naloga glavne knjige, tako da se na osnovu toga može vršiti praćenje realizacije po unetom tenderu.

Zoran Marjanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:121
FS#122: Pregled matičnih podataka - grejanje 2023-02-13T22:54:04Z 2022-11-03T10:36:34Z

U ispisu treba dodati:

1. Zbir površina koju plaćaju bez umanjenja

2. Zbir površina koju plaćaju sa umanjenjima

Bratislav Jovanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:122
FS#120: Izveštaj o napisanim komentarima za navedeni datumski period 2023-02-13T22:53:17Z 2022-10-14T12:49:12Z

Izraditi izveštaj o napisanim komentarima za navedeni vremenski period po:

  1. Kategorijama komunalnih korisnika;
  2. Za opseg komunalnh adresa ili za opseg poslovnih partnera;
  3. Za navedenu komunalnu uslugu:
  4. Za komentare napisane samo od strane navedenog operatera;
  5. Samo za komentare koji imaju priključene datoteke.
Zoran Marjanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:120
FS#119: Izveštaj o promenama u komunalnim matičnim podacima za navedeni period 2022-10-17T14:10:36Z 2022-10-14T12:39:49Z

Izraditi izveštaj o promenama matičnih podataka u BusinessWise Komuna sa mogućnošću određivanja:

  1. Kategorije komunalnih korisnika;
  2. Zadavanja opsega komunalnih adresa;
  3. Za određenu vrstu usluge i podusluge
  4. Za određeni status plaćanja usluge
Zoran Marjanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:119
FS#118: Kod perioda pretrage 01.01.2021 - 31.12.2021 nema rezultata ispisa 2022-10-13T20:07:58Z 2022-10-13T10:44:47Z

Kod perioda pretrage 01.01.2021 - 31.12.2021 nema rezultata ispisa, takođe kod starijih ispisa takođe nema rezultata, šema Stambeno, maska Finansijsko knjigovodstvo/ kartica partnera.

Bratislav Jovanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:118
FS#116: Dodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne usluge/Maticni podaci) 2020-12-17T20:06:04Z 2019-11-15T11:47:17Z

U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

Slavoljub Vušković http://www.micro.co.rs/flyspray/:116
FS#117: poreska amortizacija 2020-02-21T07:20:34Z 2020-02-18T12:35:43Z

Prilikom pokusaja obračuna poreske amortizacije u firmi Casa Dolce, primetila sam da nije proknjižen ioznos amortizacije za 2018 godinu na karticama sredstava. Pokušala sam zatim da danas pustim taj obračun ali je odgovor da je poreska amortizacija već proknjižena sa tim datumom. Uvidom u bazu utvrđeno da datum knjiženja stoji 27.02.2019 godine ali obračuna zaista nema na karticama. Molim vas proverite i ispravite.

Maja Radenković http://www.micro.co.rs/flyspray/:117
FS#113: izvoz ppppd prijave 2020-02-18T18:56:54Z 2018-10-25T08:44:58Z

Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana. 

 

Maja Radenković http://www.micro.co.rs/flyspray/:113
FS#115: ulaganja u osnovna sredstva 2019-03-11T08:08:15Z 2019-03-08T10:24:24Z

Prilikom knjiženja ulaganja u o/s u kategoriji OSA u toku godine u kojoj je izvršeno ulaganje obračun amortizacije je u redu kao i stanje u pregledu na dan 31.12. Prilikom prenosa u narednu poslovnu godinu vrednost ulaganja se gubi tako da je vrednost sredstva umanjena kao i nadalje obračunata amortizacija koja se obračunava na umanjenu vrednost jer ulaganje ima za svrhu povećanje vrednosti osnovnih sredstava.

Molim vas proverite ovo jer bismo možda radili i procenu osn. sred po fer vrednosti pa ne znam da li bi to bilo pravilno obrađeno u programu.

Maja Radenković http://www.micro.co.rs/flyspray/:115
FS#114: KWF izveštaj 2019-03-11T08:07:33Z 2018-11-21T09:52:12Z

U programskom paketu Komunalne usluge, postoji aplikacija za izradu KWF izveštaja. Za ovaj mesec, kao i za sve prethodne mesece unazad ne mogu da uradim izveštaj jer dobijam prazan (odnosno sve su nule).

Kada podatke koje imam iz nekih ranijih meseci ovog izveštaja uporedim sa podacima koje dobijam takodje iz Komunalnog paketa, ali iz aplikacije Potrošnja vode pravna i Potrošnja vode fizička lica primećujem da su podaci koji su dobijeni iz KWF izveštaja a u delu privrede (kategorija korisnika P, R, D, T, Z) mnogo veća.???

Tanja Živković http://www.micro.co.rs/flyspray/:114