BusinessWise sistem praćenja greški: BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently closed tasks http://www.micro.co.rs/flyspray/ 2023-02-13T22:53:17Z FS#120: Izveštaj o napisanim komentarima za navedeni datumski period 2023-02-13T22:53:17Z 2022-10-14T12:49:12Z

Izraditi izveštaj o napisanim komentarima za navedeni vremenski period po:

  1. Kategorijama komunalnih korisnika;
  2. Za opseg komunalnh adresa ili za opseg poslovnih partnera;
  3. Za navedenu komunalnu uslugu:
  4. Za komentare napisane samo od strane navedenog operatera;
  5. Samo za komentare koji imaju priključene datoteke.
Zoran Marjanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:120
FS#119: Izveštaj o promenama u komunalnim matičnim podacima za navedeni period 2022-10-17T14:10:36Z 2022-10-14T12:39:49Z

Izraditi izveštaj o promenama matičnih podataka u BusinessWise Komuna sa mogućnošću određivanja:

  1. Kategorije komunalnih korisnika;
  2. Zadavanja opsega komunalnih adresa;
  3. Za određenu vrstu usluge i podusluge
  4. Za određeni status plaćanja usluge
Zoran Marjanović http://www.micro.co.rs/flyspray/:119
FS#116: Dodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne usluge/Maticni podaci) 2020-12-17T20:06:04Z 2019-11-15T11:47:17Z

U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

Slavoljub Vušković http://www.micro.co.rs/flyspray/:116
FS#113: izvoz ppppd prijave 2020-02-18T18:56:54Z 2018-10-25T08:44:58Z

Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana. 

 

Maja Radenković http://www.micro.co.rs/flyspray/:113
FS#97: ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA 2016-11-07T12:21:50Z 2016-11-02T22:01:57Z

Posto ne radi lokalni flyspray, zadatak dopunjujem ovde

Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.

Dragan Ivković http://www.micro.co.rs/flyspray/:97
FS#83: a 2015-02-19T08:12:39Z 2015-01-06T12:43:09Z

Ciko :) :P

Lela Ivanovic http://www.micro.co.rs/flyspray/:83
FS#88: WorkFlow - Br.naloga 2015-02-19T07:59:47Z 2015-02-19T07:46:29Z

Br.naloga ne ide redom.
Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x).

Goran Paunović http://www.micro.co.rs/flyspray/:88
FS#69: MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE 2015-01-19T08:31:17Z 2014-11-18T08:56:35Z

MALOPRODJA - PRESKLADISTENJE

KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE:

klasa: Preskladistenje
DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr=''
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.

Dragan Ivković http://www.micro.co.rs/flyspray/:69
FS#82: BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI 2015-01-14T18:58:40Z 2015-01-05T18:17:39Z

RADI SERVIS SAMO TABELE PARTNERI NA ŠEMI MICRO, DOK NA KORISNIČKIM ŠEMAMA NE SERVISIRA TABELU PARTNERI

Dragan Ivković http://www.micro.co.rs/flyspray/:82
FS#71: BUSINESSWARE - MALOPRODAJA 2014-12-26T14:21:28Z 2014-11-28T13:20:46Z

PRILIKOM IZRADE KALKULACIJE U MALOPRODAJI DOGRADITI PREZUMANJE PODATKA O VALUTI ZA PARTNBERA I DA ISTO NUDI U DOSPEĆU.

Dragan Ivković http://www.micro.co.rs/flyspray/:71