Korišćenje sistema za prijavu grešaka (Flyspray)

Mnogima već poznat sistem – Flyspray. To je WEB softver za prijavu grešaka u softveru, davanje predloga za poboljšanje softvera i praćenje procesa rešavanja pomenuntog. Osnovno korišćenje Flyspray sistema je uglavnom jednostavno i sa korisničke strane svodi se na registraciju na sistem, prijavu (logovanje) i dodavanje zadatka nekom od osoba zaduženih za razrešavanje problema. Nedavno je instalirana najnovija verzija softvera Flyspray sa nešto poboljšanim mogućnostima, o kojima nećemo ovde govoriti, već nam zadatak biti da predstavimo ceo sistem.

Veoma važno je znati da će poseban akcenat u budućnosti biti dat na upotrebi ovog sistema. Njegovom upotrebom će nivo usluga i kvalitet softvera, koji Vam isporučujemo, biti izdignuti na viši nivo što je obostrana korist, pa ne vidim problem u teškoćama u upotrebi ovog sistema. Najveći dobitak korisnika od ovog sistema je precizno praćenje procesa rešavanja prijavljenog problema, ili zahteva za poboljšanjem. Putem e-pošte se odvija sva komunikacija između korisnika i ovog sistema, a bilo kakva akcija od strane korisnika, ili razvojnog tima, se saopštava drugoj strani, bez potrebe za dodatnim kontaktima.

Flyspray nama, razvojnom timu, predstavlja jednu agendu, ili spisak obaveza koje trebamo rešiti u razumnom roku, a Vama korisnicima, uvid u taj spisak i pravovremeno praćenje realizacije, od strane razvojnog tima. Sam sistem prijave problema, ili zahteva za poboljšanjem, ostavlja mogućnost da se ceo problem precizno opiše, potkrepi dodatnim sadržajima, u vidu izgleda ekrana s prijavljenim problemom, uz dodatno komentarisanje i postavljanje pitanja u vezi s problemom.

Priznaćete da je ovo mnogo bolji vid komunikacije s nama, od telefonskog saopštavanja problema, koje često bude dosta zamorno za sve strane, a na kraju iza toga ne ostanu zapisane informacije o pomenutom problemu, kao vreme nastajanja i vreme rešavanja problema. Iz tog razloga, biće stavljen poseban akcenat na upotrebljivosti ove usluge u budućem periodu.

1. Registracija na Flyspray

Prvi korak ka prijavi neke greške jeste registracija, odnosno kreiranje korisničkog naloga na sistemu. Ukoliko već imate nalog, možete slobodno odmah da pređete na korak 2. Prijava na sistem.

Klikom na dugme Prijavi se otvorićete padajući meni preko koga može izbrati opciju kojom želite da se registrujete. U ovom trenutku na raspolaganju Vam je nekoliko opcija. Možete se jednostavno registrovati preko nekog od Vaših postojećih naloga.

1.1. Registracija uz pomoć drugih sajtova (Google, Facebook, Microsoft)

Ovaj usluga, ili 0Auth u originalu,  koji je Flyspray implementirao omogućava brzu i jednostavnu registraciju preko Google, Facebook ili Microsoft naloga. To podrazumeva da imate otvorene naloge na tim sajtovima, ili da planirate njihovo otvaranje.
U slučaju da ste izabrali povezivanje sa nekim od Vaših postojećih naloga, otvorićete manji prozorčić (modal window) u postojećem tab-u browser-a u kome će biti potrebno da potvrdite da je Vaš izabrani nalog autorizovan da koristi Flyspray na našem sajtu.

1.2. Registracija nepovezanog naloga

Ako ipak želite da Vaš Flyspray nalog bude nezavistan od gore pomenutih naloga možete obaviti registraciju preko email-a. To činite tako što ćete najpre kliknuti na dugme Registruj se. Tim klikom na podvučeno dugme Registruj se, otvorićete polja koja treba da popunite svojim podacima. Naime, potrebno je da izaberete korisničko ime, upišete Vaše puno ime i dva puta upišete Vašu email adresu koja će biti koriščena za potvrdu Vašeg identiteta. Jabber nalog nije obavezan, a radi preciznijeg praćenja zadataka koje ćete postavljati poželjno je da postavite vremensku zonu u kojoj se nalazite (Srbija – GMT+1).
Kada završite popunjavanje kliknite na dugme Pošalji kood!

Sledeći korak u registraciji je provera Vašeg email-a i potvrda kood-a iz e-pošte koji ste dobili.

U poruci koju ste dobili od Flayspray-a možete kliknuti na link iz dobijene e-pošte, ili ručno prekopirati kood u polje koje Vam se otvorilo nakon što ste kliknuli na Pošalji kood.

Nakon popunjavanja kood-a, konačni korak u registraciji je klik na dugme Registracija ovog naloga. Nakon ovoga, na vrhu stranice, bi trebalo da dobijete obaveštenje o uspešnom kreiranju Vašeg naloga.

2. Prijava na sistem

Nakon što ste kreirali nalog potrebno je da se prijavite na sistem. To činite jednostavno klikom na dugme Prijavi se i upisivanjem vašeg korisničkog imena i lozinke u odgovarajuća polja.

Ukoliko ste ispravno ukucali korisničko ime i lozinku dobićete obaveštenje da je prijava bila uspešna.

3. Postavljanje novog zadatka

Svoj problem za ispravku greške u programu, ili zahtevom za poboljšanje softvera saopštavate dodavanjem zadatka, odnosno prozora za postavljanje novog zadatka, koji se obavlja se klikom na dugme Dodaj novi zadatak, koje se nalazi na glavnom meniju.
Svo popunavanje je jasno i jednostavno samo treba čitati nazive polja na formi, popuniti ih odgovorajućim podacima i najzad kliknuti na dugme Dodaj ovaj zadatak.

4. Dodatne opcije u postavljanju zadatka

Ono što je novo u dodavanju zadataka u odnosu na predhodne verzije, jeste polje za oznake koje služi za preciznije obeležavanje teme problema, odnosno za popularno nazvano, tagovanje.

5. Podešavanje naloga

Pored dodavanje zadataka, takođe, u svakom trenutku možete pristupiti delu za podešavanje Vašeg naloga. To činite tako što kliknete na malu ikonicu u vidu odraza čoveka u gornjem desnom uglu.


Sve promene potrebno je potvrditi klikom na dugme Ažuriraj detalje.
5.1. Promena adrese e-pošte

Ukoliko želite da ažurirate svoju adresu e-pošte, jednostavno upišite novu adresu u polju koje je na slici levo naznačeno brojem 1, na gornjoj slici.

U slučaju da Vaša stara adresa e-pošte nije više u funkciji neophodno je da nas kontaktirate drugim putem i date nam Vašu novu adesu e-pošte, kako bi smo je mi ručno promenili u sistemu.

5.2. Dodavanje slike

Osim osnovnih podataka na Vaš nalog možete postaviti i Vašu fotografiju sa Vašeg računara. Dugme za dodavanje fotografije naznačeno je brojem 2. Dodavanje utiče na Vaš vizuelni identitet i lako prepoznavanje u neposrednom kontaktu sa razvojnim timom.

5.3. Promena lozinke, ili zaboravljena lozinka

Ukoliko želite da promenite lozinku, sve što treba da uraditi je upisivanje i potrvđivanje nove lozinke u polja naznačena brojem 3, sa gornje slike.

U slučaju da ste zaboravili Vašu lozinku, a imate ispravanu adresu e-pošte, možete je vrlo lako restartovati. Sa padajućeg menija za prijavu korisnika kliknite na dugme Izgubili ste lozinku i otvorićete prozor u kome potrebno da upišete Vaše korisničko ime, kao na slici ispod:

Posle upisivanja korisničkog imena na Vaš email dobićete obaveštenje i link za restartovanje lozinke. Proces je sličan onome pri registraciji (Pogledajte 1.2. Registracija nepovezanog naloga).

Za dodatnu pomoć oko registracije naloga, promene adrese e-pošte, ili lozinke, slobodno se telefonski obratite nekom od administratora.