Rad od kuće

U vremenu masovne pandemije virusa, rad od kuće sve više dolazi do izražaja, zamenjujući tako celodnevno prisustvo u firmi radom na svom (ili firminom) računaru od kuće. Još davno pre masovne pandemije korisnici BusinessWise softvera su imali mogućnost za ovakav rad, s tim što je sada izrada kopije softvera za rad od kuće potpuno automatizovana, odnosno programski podržana.

Da rasčistimo… BusinessWise nije softver koji radi iz Internet pretraživača (brouzera!), već se radi o klasičnom desktop softveru, koji radi na Apple Mac, ili PC računarima, pod nilo kojim operativnim sistemom. To mu ni malo ne umanjuje mogućnost rada van lokalne firmine mreže, jer se može izraditi kopija softvera na računaru na kome se daljnski radi, nakon čega je moguć rad sa daljine van lokalne mreže. Po pitanju udaljenosti od lokalne mreže može se raditi odasvud, gde postoji Internet, preko koga se inače radi. Broj izrađenih kopija na kućnim računarima nije ograničen, čime se uslovi iz lokalnog rada prenose na WAN mrežu.

Pre bilo kakvog rada sa daljine, van lokalne mreže firme, potrebno je izvršiti podešavanje “fajervola” na ruteru za Internet u firmi, što je posao tehničara, o čemu ovde neće biti reči. Poželjno je kod Internet dobavljača zahtevati stalnu, ili statičku, IP adresu, ili aktivirati neki od dinamičkih DNS-ova.

Sam postupak kopiranja BusinessWise softvera na kućni računar mora se izvesti, samo prvi puta, u samoj firmi, priključujući kućni računar na lokalnu mrežu firme. Svako naredno ažuriranje kopiranog sofvtera na kućnom računaru može se vršiti od kuće, ili sa bilo koje lokacije u svetu koja ima Internet. Ukoliko se kopija softvera fizički ukloni sa lokalnog računara, mora se postupak ponoviti, kao prvi puta.

Proces kopiranja je veoma jednostavan i brz, a prisustvom kućnog računara na lokalnoj mreži se sa lokalne mreže automatski pribavljaju svi kredencijali i informacije za daljinski rad. Iskustva korisnika pokazuju da je rad van lokalne mreže skoro podjenako brz, kao i u lokalnoj mreži. Ovo naravno podrazumeva i brzi Internet na obe lokacije: firma i udaljena lokacija. Čak i pri brzinama od nekoliko megabita u sekundi rad je sasvim udoban i brz. Obimniji izveštaji, kao i učitavanje dokumenata u obliku većih slika, može usporiti rad, pa takve poslove treba izbegavati i ostavljati za redovan rad u lokalnoj mreži.

QR kod

QR kod je propisan od strane Vlade Republike Srbije za upotrebu u svrhu plaćanja računa za robu i usluge u Republici Srbiji. Zapravo se radi o preporuci Vlade, s namerom da uvođenje QR koda poboljša e-poslovanje u Republici Srbiji, pa su poslata dva dokumenta svim subjektima, kako bi se objasnile prednosti njegove upoterbe. U om smislu IS MicroCore, kao Vaš dobavljač informacionog i poslovnog ERP softvera, je omogućio upotebu QR kodova na izlaznim računima, čime se svrstavamo u pionire ovog pokušaja po preporuci Vlade.

QR kod

QR kod je omogućen na svim izlaznim računima za domaće tržište. Računi za strane kupce (nerezidente!) nisu predviđeni da sadrže QR kood. Računi zaduženja komunalnih usluga takođe su obuhvaćeni aplikacijom QR koda, dok računi sa obračunima komunalnih usluga će tek biti obuhvatani, s obzirom da se ispis ovih računa vrši mahom na matričnim štampačima, gde apliciranje QR kooda nije moguće. Dakle QR kood je apliciran samo na ispisima računa, gde se računi ispisuju u grafičkom režimu i njihova primena na štampi matričnih štampača nije moguća. Iz tog razloga na računima obračuna komunalnih usluga apliciranje QR koda je odloženo, s obzirom da se način štampanja ovih računa ugovara sa korisnikom softvera.

QR kod u svom grafičkom zapisu nosi sve potrebne informacije za plaćanje računa, tako da se veoma lako može inkorporirati u e-banking softverima, softverima na bankomatima i dugim softverima. Vladina dokumenta za QR kod možete preuzeti ovde.

Nova softverska platforma BwNet

Do kraja 2019. godine svi korisnici BusinessWise softvera moći će da na svojim sistemima instaliraju BwNet WEB portal. Radi se o softveru za pristup podacima, nastalim uz pomoć BusinessWise softvera (knjigovodstveno-računovodstveni podaci), preko Internet pretraživača. To praktično znači da će biti omogućen pristup pomenutim podacima preko svih aktuelnih uređaja, koji imaju pristup Internetu, kao što su: desktop računari, laptopovi, mobilni smart telefoni i tablet računari.

Korisnici BwNet Internet portala će imati mogućnost da ovaj portal integrišu usvoj veb sajt, preko koga će kasnije pristupati portalu. Jedini uslov je da moraju imati pristup preko Interneta lokalnom serveru u svojoj firmi, kao i instalaciju BwNet softvera. Time mogu svoje poslovanje proširiti na Internet, preko svog portala i omogućiti svojim klijentima pristup svojim proizvodima i uslugama.

BwNet je usko profilisan prema potrebama klijenta, tako da će biti dograđivan prema specifičnim zahtevima korisnika BusinessWise softvera, pa će na taj način svaki korisnik biti u mogućnosti da najbolje prezentuje svoje proizvode i usluge svojim kupcima.

Pored pristupa kupaca BwNet portalu, pristup će imati i BusinessWise operateri, koji imaju svoj nalog u BusinessWise softveru. Oni će se prijavljivati na identičan način, kao i svi BusinessWise korisnici i imaće pristup svim podacima preduzeća, zavisno od implementacije softvera za dotično preduzeće.

Kupci će se prijavljivati na BwNet portal pomoću svog ID-a (šifra partnera) i lozinke, koju će dodeliti administrator portala dotičnog korisnika, na zahtev kupca. Svaki kupac će moći da vidi samo podatke koji se odnose na njega, zavisno od implementacije softvera, kao što su finansijski podaci, da odštampa nedostajući račun, da poruči robu (sa i bez rezervacije), da prijavi problem u vezi poslovanja i td.

Ugradnja i instaliranje BwNet portala će se posebno naplaćivati po instalaciji i prema zahtevima dotičnog korisnika. Predviđeno je da i korisnik može naplaćivati pristup svojim kupcima, po sopstvenoj želji i da na tome može dodatno profitirati.