Automatsko knjiženje eFaktura u BusinessWise

Zahvaljujući svojoj unutrašnjoj strukturi dokumenta elemtronske fakture moguće je automatizovati proces importa elektronskih faktura u različite knjigovodstvene evidencije. Ualzne fakture se uglavnom knjiže u finansijskom knjigovodstvu, kao dokumenta troškova, ali  i robno-materijalnom knjigovodstu i knjigovodstvu u maloprodaji. Ukoliko je poznata unutrašnja struktura, kao što je i slučaj, može se automatizovati knjiženje ovako struktuiranih dokumenata, uz minimalnu asistenciju operatera knjigovođe.

Upravo je ova mogućnost iskorišćena i ceo proces je potpuno automatizovan u evidencijama, kao što su:

Za detaljno upoznavanje sa mogućnostima, koje će Vam skratiti vreme obrade ovako struktuiranih dokumenata, upoznajte se na gore navedenim linkovima. Potrebno je možda reći da se u:

  • BusinessWise Finex (glavna knjiga!) evidentiraju uglavnom finansijski troškovi, odnosno one eFakture koje nisu u vezi sa robnpo-materijalnim knjigovodstvom, niti s maloprodajom;
  • BusinessWise Magic (robno-materijalno knjigovodstvo!) i BusinessWise Trade (knjigovodstvo maloprodaje!) se evidentiraju eFakture namenjene za prijem robe, materijala, sirovina.
Sitan inventar (BusinessWise SitIn) i osnovna sredstva (BusinessWise OSA) ovim automatskim knjiženjem nisu obuhvaćena, tako da se eFakture moraju evidentirati na klasičan način, ručnim unosom podataka