Rad od kuće

U vremenu masovne pandemije virusa, rad od kuće sve više dolazi do izražaja, zamenjujući tako celodnevno prisustvo u firmi radom na svom (ili firminom) računaru od kuće. Još davno pre masovne pandemije korisnici BusinessWise softvera su imali mogućnost za ovakav rad, s tim što je sada izrada kopije softvera za rad od kuće potpuno automatizovana, odnosno programski podržana.

Da rasčistimo… BusinessWise nije softver koji radi iz Internet pretraživača (brouzera!), već se radi o klasičnom desktop softveru, koji radi na Apple Mac, ili PC računarima, pod nilo kojim operativnim sistemom. To mu ni malo ne umanjuje mogućnost rada van lokalne firmine mreže, jer se može izraditi kopija softvera na računaru na kome se daljnski radi, nakon čega je moguć rad sa daljine van lokalne mreže. Po pitanju udaljenosti od lokalne mreže može se raditi odasvud, gde postoji Internet, preko koga se inače radi. Broj izrađenih kopija na kućnim računarima nije ograničen, čime se uslovi iz lokalnog rada prenose na WAN mrežu.

Pre bilo kakvog rada sa daljine, van lokalne mreže firme, potrebno je izvršiti podešavanje “fajervola” na ruteru za Internet u firmi, što je posao tehničara, o čemu ovde neće biti reči. Poželjno je kod Internet dobavljača zahtevati stalnu, ili statičku, IP adresu, ili aktivirati neki od dinamičkih DNS-ova.

Sam postupak kopiranja BusinessWise softvera na kućni računar mora se izvesti, samo prvi puta, u samoj firmi, priključujući kućni računar na lokalnu mrežu firme. Svako naredno ažuriranje kopiranog sofvtera na kućnom računaru može se vršiti od kuće, ili sa bilo koje lokacije u svetu koja ima Internet. Ukoliko se kopija softvera fizički ukloni sa lokalnog računara, mora se postupak ponoviti, kao prvi puta.

Proces kopiranja je veoma jednostavan i brz, a prisustvom kućnog računara na lokalnoj mreži se sa lokalne mreže automatski pribavljaju svi kredencijali i informacije za daljinski rad. Iskustva korisnika pokazuju da je rad van lokalne mreže skoro podjenako brz, kao i u lokalnoj mreži. Ovo naravno podrazumeva i brzi Internet na obe lokacije: firma i udaljena lokacija. Čak i pri brzinama od nekoliko megabita u sekundi rad je sasvim udoban i brz. Obimniji izveštaji, kao i učitavanje dokumenata u obliku većih slika, može usporiti rad, pa takve poslove treba izbegavati i ostavljati za redovan rad u lokalnoj mreži.