Vremenska razgraničenja u finansijama i poreskoj evidenciji

Često se javlja slučaj da se ne mogu evidentirati promene u glavnoj knjizi i poreskoj evidenciji pod istim datumom. Primera ima u toku godine, ali su najkritičniji primeri na kalendarskom prelasku iz stare u novu poslovnu godinu.

Kao primeri se mogu uzeti računi za troškove (EPS, mobilni i fiksni operateri telefonije i dr.) koji se odnose na period iz tekuće poslovne godine (kalendarski već stare godine), a koji su kasnije prispeli na knjiženje u novoj kalendarskoj godini. Ovo je česta praksa, gde isporuka računa kasni zbog neradnih dana oko Nove godine i Božićnih praznika. Situacija se dodatno komplikuje ako računi prispevaju nakon obračuna PDV, gde je izvršeno podnošenje POPDV prijave i izvršeno plaćanje u skladu s njom. Odbitni PDV, po ovom osnovu možemo odložiti za naredni poreski period, bez kršenja poreskih propisa koji želimo ovde objasniti. Praksa je da se u BusinessWise softveru izvrši zaključak poreskog perioda, pa se nakon toga sve promene PDV moraju evidentirati u novom poreskom periodu, u našem primeru kao promene novoj poreskoj godini u različitom poreskom periodu od finansijskog.

U ranijim verzijama softvera ovo je bilo dosta otežano s obzirom na automatizovan način knjiženja poreske evidencije, koja nije uzimala ovakve slučajeve u obzir. Sada je problem rešen na manje-više poznat način starijim korisnicima BusinessWise softvera uvođenjem, ili izjednačavanjem sa poreskim datumom, datuma knjiženja kao datuma pod kojim će se izvršiti knjiženje poreske evidencije.

Neko bi ispravno postavio pitanje: Zašto nije uveden poseban datum za poresku evidenciju?

Nekako se automatski nameće odgovor da sama priroda posla vremenskog evidentiranja promena kasni, iz objektivnih (a možda i iz subjektivnih!) razloga i da datum knjiženja mora pratiti datum stvarne evidencije promene. U tom slučaju se datum knjiženja uvek poklapa sa datumom poreske evidencije, što eliminiše potrebu za uvođenjem dodatnog datuma, koji bi opterećivao unos podataka stalnom potrebom za unosom i kada za to nije slučaj iz gornjeg primera.

Dakle sada se datum knjiženja tretira i kao poreski datum za knjiženje promena u poreskoj evidenciji. Naravno da datum knjiženja nije time izgubio smisao koji ima po MSFI i računovodstvenim standardima i da je uvek moguće bez kršenja MSFI i standarda evidentirati PDV u poreskoj evidenciji. Na kraju i ako se pokaže potreba za razdvajanjem datuma knjiženja od datuma poreske evidencije, uvek je moguće zadržati datum knjiženja da bude u skladu sa MSFI i standardima, uz takozvano ručno knjiženje poreske evidencije sa proizvoljim datumom poreske evidencije.

Sve opisane promene su realizovane u verziji BusinessWise 10.0.25, u decembru mesecu 2020. godine i odnose se na sve programske pakete iz opusa BusinessWise. Takođe se u ovoj verziji javlja novi šablon za knjiženje ulaznog i izlaznog delovonika za knjižna odobrenja prilikom knjiženja finansijskog naloga glavne knjige. Uskoro se planira dodavanje šablona za knjiženje i finansiskih zaduženja.