PLATIVOO


PLATIVOO je WEB portal za elektronsku razmenu i naplatu faktura. Kompanija Plativo d.o.o. iz Futoga je kompanija koja je razvila WEB portal za distribuciju struktuiranih e-faktura u elektronskom formatu i jedna od malobrojnih kompanija koje pružaju ovakav vid usluga. S obzirom na odluku Vlade da će biti obavezno izdavanje elektroskih faktura, počev od 01.01.2022. godine, naša kompanija je izabrala svog strateškog partnera za ovu vrstu posla. Kompanija Plativoo d.o.o. već sada na svom portalu nudi usluge ispostave elektronskih računa kupcima svojih klijenata i posreduje u naplati pomenutih računa za fizička lica. Klijenti kompanije Plativo d.o.o. su većinom kompanije koje distribuiraju veliki broj računa svojim kupcima (od par hiljada, do desetine hiljada računa mesečno!), čime smanjuju troškove dostave faktura, povećavaju naplatu, smanjujući upotrebu papira, čime doprinose boljoj zaštiti životne sredine.

Portal PLATIVOO animira postojeće korisnike svojih klijenata, obaveštavajući ih o mogućnosti elektronske dostave računa, nakon čega se pomenuti korisnici mogu samovoljno prijaviti za elektronsku dostavu fakture. Blagodeti ovog servisa su i mogućnosti jednostavnog plaćanja pomenute fakture, putem portala PLATIVOO, čime se izbegava odlazak u banku, ili poseta blagajni poverioca, radi isplate računa. I pre ove objave kompanija IS MicroCore je uspostavila tehnički poslovni odnos sa kompanijom Plativo d.o.o. i animirala nekoliko svojih većih korisnika softvera BusinessWise, da svoje fakture za fizička lica povere za isporuku portalu PLATIVOO. Kao što je rečeno radi se samo o fizičkim licima, što će biti dobar uvod u kasniju primenu i na ostalim korisnicima usluga klijenata PLATIVO portala.

Ovo je ujedno i dobar uvod i dobra priprema za dešavanja nakon 01.01.2022. godine, kada se planira isporuka e-faktura svim korisnicima softvera BusinessWise. Prednosti rada sa portalom PLATIVOO se ogledaju u tome što se fakture mogu jednostavno platiti, uz posredovanje portala, ili veoma lako importovati u e-banking softver za kasnije plaćanje. Pored ovoga još jedna od prednosti biće i automatsko rasknjižavanje primljene fakture, s obzirom da se radi o struktuiranom elektronskom dokumentu, u kome se jasno softverski mogu prepoznati relevantni iznosi za automatsko knjiženje. Dakle ovde se ne radi o “pukom” prenošenju PDF dokumenata, već o struktuiranoj elektronskoj fakturi, koja ima mnogo veću primenu od samog PDF dokumenta.