QR kod

QR kod je propisan od strane Vlade Republike Srbije za upotrebu u svrhu plaćanja računa za robu i usluge u Republici Srbiji. Zapravo se radi o preporuci Vlade, s namerom da uvođenje QR koda poboljša e-poslovanje u Republici Srbiji, pa su poslata dva dokumenta svim subjektima, kako bi se objasnile prednosti njegove upoterbe. U om smislu IS MicroCore, kao Vaš dobavljač informacionog i poslovnog ERP softvera, je omogućio upotebu QR kodova na izlaznim računima, čime se svrstavamo u pionire ovog pokušaja po preporuci Vlade.

QR kod

QR kod je omogućen na svim izlaznim računima za domaće tržište. Računi za strane kupce (nerezidente!) nisu predviđeni da sadrže QR kood. Računi zaduženja komunalnih usluga takođe su obuhvaćeni aplikacijom QR koda, dok računi sa obračunima komunalnih usluga će tek biti obuhvatani, s obzirom da se ispis ovih računa vrši mahom na matričnim štampačima, gde apliciranje QR kooda nije moguće. Dakle QR kood je apliciran samo na ispisima računa, gde se računi ispisuju u grafičkom režimu i njihova primena na štampi matričnih štampača nije moguća. Iz tog razloga na računima obračuna komunalnih usluga apliciranje QR koda je odloženo, s obzirom da se način štampanja ovih računa ugovara sa korisnikom softvera.

QR kod u svom grafičkom zapisu nosi sve potrebne informacije za plaćanje računa, tako da se veoma lako može inkorporirati u e-banking softverima, softverima na bankomatima i dugim softverima. Vladina dokumenta za QR kod možete preuzeti ovde.