Nova softverska platforma BwNet

Do kraja 2019. godine svi korisnici BusinessWise softvera moći će da na svojim sistemima instaliraju BwNet WEB portal. Radi se o softveru za pristup podacima, nastalim uz pomoć BusinessWise softvera (knjigovodstveno-računovodstveni podaci), preko Internet pretraživača. To praktično znači da će biti omogućen pristup pomenutim podacima preko svih aktuelnih uređaja, koji imaju pristup Internetu, kao što su: desktop računari, laptopovi, mobilni smart telefoni i tablet računari.

Korisnici BwNet Internet portala će imati mogućnost da ovaj portal integrišu usvoj veb sajt, preko koga će kasnije pristupati portalu. Jedini uslov je da moraju imati pristup preko Interneta lokalnom serveru u svojoj firmi, kao i instalaciju BwNet softvera. Time mogu svoje poslovanje proširiti na Internet, preko svog portala i omogućiti svojim klijentima pristup svojim proizvodima i uslugama.

BwNet je usko profilisan prema potrebama klijenta, tako da će biti dograđivan prema specifičnim zahtevima korisnika BusinessWise softvera, pa će na taj način svaki korisnik biti u mogućnosti da najbolje prezentuje svoje proizvode i usluge svojim kupcima.

Pored pristupa kupaca BwNet portalu, pristup će imati i BusinessWise operateri, koji imaju svoj nalog u BusinessWise softveru. Oni će se prijavljivati na identičan način, kao i svi BusinessWise korisnici i imaće pristup svim podacima preduzeća, zavisno od implementacije softvera za dotično preduzeće.

Kupci će se prijavljivati na BwNet portal pomoću svog ID-a (šifra partnera) i lozinke, koju će dodeliti administrator portala dotičnog korisnika, na zahtev kupca. Svaki kupac će moći da vidi samo podatke koji se odnose na njega, zavisno od implementacije softvera, kao što su finansijski podaci, da odštampa nedostajući račun, da poruči robu (sa i bez rezervacije), da prijavi problem u vezi poslovanja i td.

Ugradnja i instaliranje BwNet portala će se posebno naplaćivati po instalaciji i prema zahtevima dotičnog korisnika. Predviđeno je da i korisnik može naplaćivati pristup svojim kupcima, po sopstvenoj želji i da na tome može dodatno profitirati.